Белетрист, сатирик, журналист. Роден е през 1946 година в с. Лясково, Добричка област. Завършил е българска филология във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Работил е като учител и журналист - щатен кореспондент на в-к "Подкрепа" за Добричка област. Автор е на над хиляда публикации в сферата публицистиката, сатирата и белетристиката. Носител е на награди от двадесет литературни конкурса, от които четири национални. Удостояван е с призови места и в лит.конкурси за проза "Дъга над лудогорието", "Дръстър", "Нашето море" и др. Автор е на книгите "Дъждовете на август" /1987/, "Стени и простори"/2001/ , "Всеки е съкровище"/2002год./, "Садокрадокрация"/2007 год./, на научната студия "Темата за нравствения дълг в творчеството на Валентин Распутин" - издателство на БАН /1989 год./. Включен е в справочниците "Кой кой е в България"/1998 год./ и "Добруджанци в науката , изкуството и културата" /1999 год./.