Поет, сатирик, хуморист и писател-краевед. Роден през 1938 г. в с.Дебнево, Троянско, където завършва основното си образование. Още от първите гимназиални години е обречен да изпита покъртителната съдба на свободолюбивия човек и кошмара на хората извън обществото. Средното си образование завършва като частен ученик в гимназията гр.Троян, след което с трудности и прекъсвания работи в гр.Смолян и Рудозем.
През 1970 г. полага частни изпити по Кинотехника в Полувисшия институт „Ломоносов” София и започва работа в ДП „Кинефикация” гр.Ловеч. След 1974 г. през летните месеци работи и като член на екипите извършващи Археологически разкопки в Троянско и Севлиевско под ръководството на Ст.н.с. Иван Захариев от НИПК София, на професор Атанас Милчев и на доцент Георги Китов. В този период той усилено се подготвя за изпити по История във ВТУ „Кирил и Методий”, но не е допуснат до полагането им.
Съвместно с баща си, става създател на Музейна експозиция със три зали – Археология, Етнография и Нова История в родното си село.
Има публикации в централния периодичен печат – вестниците „Народна младеж”, „Пулс” и „Стършел”, както и в множество провинциални вестници – Смолян, Разград, Ловеч, Троян и др.
Негови творби са включвани в сатиричните предавания на БНР и е носител на награди от националните конкурси за хумор и сатира „Чичовци” в гр.Сопот и „Червен смях” в Брацигово.
Публикува легенди от Централния Предбалкан в изданията на сборника Известия на Исторически музей; През 2006 г. издава книгата си „Светините Дебневски”, а през 2012 и тъжните си и смешни стихотворения в стихосбирката си „На абордаж!”. В предпечатна подготовка е и следващата му стихосбирка ”Сълзите на стария пират..”

 

Поезия:
МАРИН ДУЛЕВ - ВЪРТИ СЕ ЧЕКРЪКЪТ НА МОЯ ЖИВОТ...