Силвия Стефанова Милева е родена на 6 октомври 1960 г. в гр. Варна. Пише стихове и белетристика от ученическите си години до днес, но вече в много жанрове: поезия в класически римуван стих, детска поезия, разкази, хумор, басни, епиграми, есета и пр. Темите й са разнообразни, а през последните 5-6 години пише и публицистика и е дописник на няколко седмични, пенсионерски вестника.
Има издадена една стихосбирка, озаглавена: „Вдъхновение, събрано в шепа романтика“ - 2016 г., изд. „Онгъл”, Варна и е участвала в много антологии с наши и чужди автори. Част от стиховете й са преведени на руски и румънски език.
В миналото й са присъждани множество национални литературни награди, като само през 2024 г. е носителка на следните:
- месец януари 2024 г. – трета награда за разказ в литературния конкурс „Моята незабравима коледа” на НЧ „Развитие – 1893”, гр. Елхово
- 14 февруари 2024 г. – втора награда за стихотворение в поетичния конкурс „Вино и любов, любов и вино” на НЧ „Светлина – 1941”, общ. Генерал Тошево
- месец февруари 2024 г. – награда за творческа преданост към класическия стих за стихотворение в поетичния конкурс „Хоризонти на любовта” на НЧ „Св.св Кирил и Методий 1882”, гр. Попово
- 17 март 2024 г. – първо място в категория Литература в националния конкурс „Сирни Заговезни в моя роден край – традиции и съвремие” на НЧ „Родина – 1927”, с. Пробуда, общ. Търговище
Член е на съюза на Свободните писатели.