Посланието на моите творби - ,,Да направят сърцата Ви малко по-добри, душите - малко по-богати, а живота малко по-красив!‘‘

Казвам се Руска Г. Николова, родена съм през август месец, 1976 г. в гр. Бургас. Завършила съм НЕГ ,, Гьоте‘‘ гр. Бургас, както и българска филология в ШУ ,, Константин Преславски‘‘ , с Образователно-квалификационна степен ,,магистър‘‘. Сега работя като библиотекар.

Автор съм на книгата ,,Съкровищата на вълшебното ковчеже‘‘, която издадох под псевдонима Росина. Тя съдържа тринадесет оригинални вълшебни приказки, които са подходящи за всякакви възрасти. Изпълнени са с приключения, безброй вълшебства и чудеса и са заредени с много положителна енергия за всекиго от вас. Илюстрациите и оформлението на корицата са дело на художничката Силвия Инджова. Книгата е издадена от издателство ,, Божич‘‘ гр. Бургас, през 2017 г. Била е представяна успешно в много училища, читалища, в Центъра за млади таланти, в Морско казино в галерия ,, Георги Баев‘‘ и др. Предстоят ми още много съвместни проекти и с РБ ,, Пейо Яворов‘‘ гр. Бургас.

Подготвям и нова книга - роман, който е написан във фантастично-приключенски стил, и също ще бъде подходящ за всички любители на смели принцове и красиви принцеси, магии и загадки… Пиша и поезия, която още не е издадена.

Приета съм за член на Съюза на свободните писатели в гр. Бургас, филиал на София от 2021 г.

***

Белетристика:

РУСКА Г. НИКОЛОВА – ОГНЕНОТО ЦВЕТЕ