Белетрист-документалист, публицист, учен, доктор на медицинските науки. Роден е на 17 март 1923 г. в гр. Луковит. Завършил е Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Чел е лекции в медицинските факултети - София и Плевен, а също и на юристи в София и Пловдив. Работил е над пет години в Комисията за държавен контрол към Министерския съвет - по изследване и контролиране на Министерството на народното здраве и социалните грижи. Работил е още в катедра по Съдебна медицина - София, където чрез конкурси постига научните си степени и звания и е издигнат като ръководител на катедра в гр. Плевен. Има повече от 160 научни труда, публикувани у нас и в чужбина, над 270 научно-популярни статии, над 70 интервюта, очерци и репортажи, а също и много рецензии на книги и дисертации. Автор е на четири книги - документална белетристика. Най-значителните от тях са: "Вина и възмездие"(1996), "Професорът по съдебна медицина разказва"(2002), "Има ли граница между живота и смъртта и къде е тя"(2004)… Писателят Петър Христозов пише за книгите на проф. д-р Цеков: "Документална белетристика на съществували лица, написана прецизно, точно, с голяма съвест, и особено с приложения от него метод за улавяне и разчитане на излъчващата се информация от изследваното мъртво тяло за целите на правораздаването".