ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА

Поетеса, носител на поетични традиции, неотразимо свързани с духа на Яворов в Чирпан. Завършила е Библиотечния институт в София. Работила е като библиотекар. Упражнявала е тази книжовна професия с възрожденска любов и усет към духовните потребности на читателите. Била е водеща на културни и познавателни рубрики в местната телевизия. Авторка е на стихосбирките "Убежище на сянката" , "Остров от време" и "Вглъбена светлина". Представена е като поетеса в антология "Огледало - Нова българска литература", изд. на Съюза на свободните писатели, и антология "Поезия - Бяла 2003". Удостоена е с наградата за поезия (2002 год.) на Съюза на свободните писатели за книгата и "Вглъбена светлина".

 

 

 

Поезия:

ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА

ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА - РАЗВЕНЧАВАНЕ НА ЩУРЕЦА

Критика за авторката:

ДИАНА ДИМИХ – ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА НИ СЪБУЖДА В ЗЕЛЕНО

Проф. ЧАВДАР ДОБРЕВ - РЕДОВЕ, КОИТО ПОДКУПВАТ