Поет и литературен историк.

Роден на 19 юни 1940 г. в с. Красен, област Русе.

Завършил гимназия „Баба Тонка“ в Русе

и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност български език и литература.

Изключен от Университета през януари 1966 г. „за организиране на сатирично четене с реакционно съдържание“.

Като следствие, публикува рядко.

Първата му стихосбирка е задържана в издателството 15 години.

Поезия: „Слънчев процеп“, 1987; „Мълком“, 1992; „Скални приписки“, 1998; „Кой знае...“, 2004; „Йордан Палежев, представен от Здравко Недков, Божидар Кунчев. Стихотворения“, 2011; „Американски етюди / American Sketches“, 2013.

Проза: „Ивица бяла светлина“ (документални разкази), 1976; „Тихата инквизиция. Софийски етюди“, 2009.

Литературна история: „Захари Стоянов. Непознати страници“, ч. 1, 1981; ч. 2 – „Съединението“, 1995; ч. 3 – „Поборници-държавници“, 2005; „Любен Каравелов. Америка – оная обетована земя. Публицистика“, 2012.

 

Критика:

ЙОРДАН ПАЛЕЖЕВ - ОЗАРЕНИЕТО НА ПОЕЗИЯТА...


Вести за автора:

ПРЕМИЕРА НА НОВАТА КНИГА НА ЙОРДАН ПАЛЕЖЕВ