Роден e на 4 февруари 1945 г. в с. Стефан Караджово, Ямболско. Израства с легендите за героичното минало на родния край и през целия си съзнателен живот записва легенди и предания, свързани с бита, обичаите и борбите на земляците си. 
По-специални интереси проявява към епохата на Първата българска държава и най-вече към княз Борис и Симеон Велики, когато България се приобщава към европейската християнска цивилизация.
Киро Дженков има издадени 12 исторически романа за Първата българска държава. Всичките са писани между хрониките, където възкресява духа на нашите праотци. На страниците на книгите оживяват паметни битки, блестящи картини, великолепна панорама за живота и делата на по-значимите наши ханове.
Дженков идеализира българското и това произтича от искрения му патриотизъм и вярата му в силата на родовата кръв.
Романите му укрепват духа на всеки, който обича България. Творец с голяма култура, взискателен към себе си. Много вярно следва пътя на развитието си, без да се съобразява с постоянно менящите се тенденции. 
Всеки негов роман е наситен с професионализъм за историчност, зареден с енергия от нарисуваните природни картини, и е резултат от дълъг анализ, който анализ е подчинен на историческите факти и на собствената му идея.
Член е на ССПБ. 
Умира на 12.01.2013 г.

Награден е посмъртно от Съюза на свободните писатели в България с Награда и грамота  "Народни будители - 2013" за цялостно творчество.