Мария Николова Узунова е родена на 28.12.1967 г. в София, почива на 01. 01. 2016 г. в същия град. Завършила е Девета Френска гимназия в София и история в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност История на България. От 1994 г. работи като литературен сътрудник в редакцията на списание “Археология”, а от 2004 г. и в библиотеката за френска литература към СУ “Св. Климент Охридски”. Занимава се с преводи на исторически статии и книги. Автор е на изследването “Учредяването на Католическата църква от източен обряд в България през възраждането” (2006). Основните й интереси са в областите: история на българското възраждане, литература и философия. В момента е редактор на рубриката „Книжните кораби” в сайта „Книги нюз”- http://www.knigi-news.com/.

 

Критика:

МАРИЯ УЗУНОВА – РОМАНЪТ "КАЛУНЯ-КАЛЯ" Е ГРУБО ПРЕИНАЧАВАНЕ НА ИСТОРИЯТА НИ

МАРИЯ УЗУНОВА - ВЛАДИМИР ЛУКОВ ПО ПЪТЯ СИ ИЗТЪКАН ОТ ФИБРИ