Петя Кръстева е родена
през 1969 година
в гр. Стара Загора.От 1987 година
живее в гр. София.Завършила е ХТМУ София
с професия инженер.Любителски се занимава с фотография.
В свободното си време пише стихове.

 

Поезия:

ПЕТЯ КРЪСТЕВА – ОГЛЕЖДАМ СЕ В РОСАТА