От дясно наляво: Владимир Луков (зам. председател), Ирина Александрова (първи зам. председател), проф. д-р Стефан Влахов - Мицов (председател) и Юлия Вапцарова (касиер). Снимката е фотографирана в началото на 2016 г. в София - когато беше учредена наградата на ССП "Възроденият феникс" с решението тя да се връчва по случай Празника на светите братя Кирил и Методий, 24 май, на членове на ССП за цялостно литературно творчество и за принос в развитието на Съюза. Дърворезбата - символ на наградата - е дело на българския скулптор и художник Момчил Гечев...