Поетеса, хуморист, сатирик. Родена е на 13 януари 1934 год. в града на липите и поетите - Стара Загора. Пише стихове, епиграми, разкази, очерци, фейлетони, коментари, естрадни програми, текстове за песни (естрадна и камерна музика), мултипликационни и документални филми като сътрудничи от 1952 год. насам на целия всекидневен и периодичен печат. Представяна е със свои епиграми в сборниците - "Мостри от всекидневието" (изд. "Народна младеж", 1963, ред. Давид Овадия, карикатури - Карандаш); "Да ги нямаме такива" (изд. "Български писател", 1968, ред. Валери Петров, художник Карандаш) - книга, иззета от книжарниците и унижожена, заради острото сатирично перо на авторката. Този факт от творческата й биография е последван от тридесет годишно неиздаване на нейни книги. През 1998 год. ИК "Стършел" издава сборника й с епиграми "Много важно", през 1999 год. - "Голяма работа", а през 2004 год. издава и най-новата й книга "Какво от това". Книгите й третират проблеми от социалния, политическия и културния живот на българина, на неговата народопсихология, а също и проблеми, свързани с общочовешките качества и несъвършенства.СЪВРЕМИЕ

 

Истината гола

не търпи украса –

Битката за стола

е за стол зад маса...НЕБИВАЛИЦА


Побиват ме тръпки,

щом някой изкаже мнението,

че можело с кръпки

да закърпи положението...ПОТЪВАНЕ


Като сме жители,

сме в положение

от много спасители

да няма спасение!ДРАМА


С цел възвишена, най-свише

написа Омир „Илиада“,

а на нас какво се пише?

Пише ни се „Мутриада“...ЦЕНА

 

Дръзко, непристойно

всички ни надмина –

продава се двойно

струва наполовина!ПРОГРАМА


Издига най-напред

принципите свои:

на дневен ред –

нощните запои...ФОЛКЛОР

 

Със стъпка, мале, кръшно тиха

биячите, още бабанките,

първо маслото ни светиха,

после си осветиха банките.ПРАВИЛО

 

Когато животът е в недоимък

дребната кражба става поминък.

Където охолството шеметно блика

едрата кражба е политика.ПОСЛУШНА

 

С думи остри, грубовати

жена си хрисима и блага

по дяволите я изпрати

и тя... запъти се веднага!...