Испанският баски писател Рамон Сайсарбитория е роден през 1944 г. в Доностия /Сан Себастиан; завършва социология в Швейцария.

Ръководи Център за документация и социологически изследвания в Сан Себастиан и е автор на редица значими трудове в тази област.

Още от шейсетте години сътрудничи на медиите в Страната на баските. През 1967 основава, заедно с други писатели, издателство „Лур” („Земя”), а през следващото десетилетие, литературното списание „О, Еускади”.

Сайсарбитория е автор предимно на романи, както и на есета и поезия. Смятан е за един от най-важните писатели на баската литература, модернизатор на романа, с особено осезателно присъствие от деветдесетте години насам.

Сред най-известните му произведения са: „Сто метра”(1976), „Неизброими стъпки”(1995),”Запази ме под земята”(2000),”Мартутене”(2012), „Двамата с Лили”(2015), „Мирен и романтизма”(2019).

Информации за автора:

МАРИЯ ПАЧКОВА ПРЕДСТАВЯ КНИГАТА НА РАМОН САЙСАРБИТОРИЯ "ЗАПАЗИ МЕ ПОД ЗЕМЯТА"