ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ - ЛЪЧИТЕ НА НАДЕЖДАТА...

МИСИОНЕР

Дойдох
на Земята
от планетата
Филантропия...

Изпратиха ме,
за да сверя часовника
на добротворното
пространство-време.

Моментът-избраник
бе подходящ –
всички спяха
като след нощно дежурство.

 

 ЛЪЧИТЕ НА НАДЕЖДАТА

Спъването
ме подсети
да ти драсна
2 – 3 реда
на коляно,
изхвръкнало от дънките
до Слънце
на хоризонта...