КРАСИМИРА КАЗАНДЖИЕВА - КОГАТО ПОГЛЪЩАМ РАЗСТОЯНИЯ...

***
Ти не знаеш всичко за мен,
ти – не искам да знаеш,
ти – не трябва да знаеш...

Когато поглъщам разстояния
като ножове.

Когато опъвам съдбата
като юзда.

Когато яхам мисли
като птици
и искам да е утро, истина, начало –
ти – не трябва,
не искам,
не знаеш всичко за мен...