Покажи брой 
ТАТЯНА ЖИВКОВА – ЖИВА: ПОЕТИЧЕСКИЯТ СЕЗОН НА АЛЕКСАНДРИНА ШАХАНОВА
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ – EДНО ИЗДАТЕЛСКО СЪБИТИЕ: УНИКАЛЕН ТРУД ЗА БОГОМИЛСТВОТО
ЖИВОДАР ДУШКОВ – КНИГА-КЛЮЧ КЪМ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЛИТЕРАТУРНИЯ АНАЛИЗ
СТАНИСЛАВ МАРАШКИ – ВЪРХУ ЛИСТА И ПЛАТНОТО
ТАТЯНА ЖИВКОВА-ЖИВА – ЗА КНИГАТА НА АЛЕКСАНДРИНА ШАХАНОВА „С ТЕБЕШИР И МОЛИВ – ИЗ СПОМЕНИТЕ НА ЕДНА УЧИТЕЛКА“
СТОЯН ГЕОРГИЕВ - ОТНОВО ТРИУМФ НА ХАЛТУРАТА В БУРГАС
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ – „ГОСПОДИН К. НА СВОБОДА“ – НОВА СРЕЩА С МАТЕЙ ВИШНИЕК
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ – ПАМЕТ: ПЕТЪР РАЙЧЕВ – ПЪРВИЯТ ПРОСЛАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ПЕВЧЕСКА ШКОЛА
ВЛАДИМИР ЛУКОВ – ЗА НОВАТА „АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ – XXI ВЕК“ ЛИ?
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ – Световен опит: ОПЕРАТА НА БРЮКСЕЛ „ЛА МОНЕ” МОЖЕ ДА БЪДЕ МОДЕЛ ЗА НАС