Империи, кралства и крале, от чиято титла се ражда името Ангола. Тежко колониално робство, героични борби за независимост, първи стъпки на новата държава под властта на култа към личността и двайсет и седем години гражданска война...

Тези исторически събития обрамчват разказа на Здравка Димитрова в най-новата й, осма публицистична книга Белисима Ангола. Нарекла е съдържанието „Интригуващо африканско пътешествие“ и още в първите редове виждаме как приканва читателя „да се хване здраво за нейната ръка, заедно да влизат в случките, заедно да изживяват емоциите им...“

В книгите си за Мозамбик, Мексико, Аржентина и Ангола писателката поднася богати знания за отминали събития и за ставащото там днес. Което, забележете!, разкрива непрестанния й интерес към тях. Събира информация от обширен кръг източници на испански, португалски, английски, примесва я със собствените си преживявания. От чудодейната смес никнат разкази, очерци, имресии, написани мъдро, енергично, чувствително, аргументирано, интелигентно. И изповедно. Без всякакви излишества. С настроение, от което струи човечност и любов към страната и към хората, които я населяват.

Знам това, защото четивото се раждаше пред очите ми. Авторката е моята баба, а аз съм редакторът на великолепната й книга.

Освен с политическите перипетии в краткия времеви диапазон на един дипломатически мандат авторката ни запознава с богатствата на Ангола и с прелестта на африканската природа. С възторжени изгреви и носталгични залези. С изгубената и дълго търсена национална идентичност. Със звездопад от талантливи писатели, певци, скулптори, художници, артисти. И със скромни хора, с които съдбата я свързва.

Затова те приканвам: Подай си ръката, читателю, подай си ръката и не изпускай нейната. Под корицата на Белисима Ангола започва истински интригуващо африканско пътешествие!

Август 2022

Зара Поп Димитрова, редактор

https://svobodenpisatel.org/index.php/2012-12-31-12-12-03/951-zdravka-dimitrova