Това е заглавието на новоизлязлата от печат книга на Владимир Луков с подзаглавие „Непредубедени разкази“ (2019 г.).

Разказите са седем на брой. Разполагат се на 240 стр.

Отразяват моменти от живота, мислите и фантазиите на автора.

 

Книгата е изцяло авторско издание с компютърно оформление на корицата от Митко Ганев, собственик на Издателство „Пропелер“, София.

 

Тя като съдържание не ангажира никого друг, освен автора си.

Информация: Свободен писател, София, 13. 06. 2019 г.