Литературният сборник „Молитва”, издание на Русенския филиал на Съюза на свободните писатели в България, ще бъде представен на 9 май от 16 часа в Регионална Библиотека „Л. Каравелов” – Русе. Сборникът събира творби поезия и проза на 48 съвременни автори от Русе. Книгата е на патриотична тематика и е посветена на 140-годишнината от Освобождението на България. Изданието е илюстрирано с картини от русенски художници, които ще подредят изложба по време на представянето.

ISBN 978-619-90618-8-6

 

© Молитва, литературен сборник, 2018 г.

© Автор – Колектив, 2018 г.

 

Съставители и редактори –

Надежда Радева и Йордан Василев

 

Рецензент – Живодар Душков

 

© Илюстрации – Картини от русенски художници

 

 

Информация: Свободен писател, Русе