Народно читалище „ Никола Йонков Вапцаров-1922 „ - София

 

ОБЯВЯВА

ПЕТНАДЕСЕТИЯ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА ПОЕЗИЯ

НИКОЛА ВАПЦАРОВ

Тема на конкурса

"Вяра"

....моята вяра,

че утре ще бъде

живота по-хубав,

живота по-мъдър...“

Творбите ще се оценяват от жури в състав :

АНИТА ТАРАСЕВИЧ – ДОЙНОВА

НИКОЛАЙ ГУНДЕРОВ

РОЗА БОЯНОВА

 

Регламент за участие:

  • до 2 стихотворения по обявената тема

  • име, презиме и фамилия

  • навършени години

  • адрес и телефон за контакти; имейл адрес

Журито ще оценява в следните категории:

  • деца

  • младежи от 15 до 25 години

  • възрастни без ограничения

Краен срок за изпращане на творбите: 20 април 2018 г.

  1. НЧ “ Никола Йонков Вапцаров -1922“ – за конкурса

Адрес : гр.София; п.к. 1618 ; бул. “Цар Борис III “ № 132

e-mail :vaptzarov_n@abv.bg

  1. тел:02 / 855 20 48

Обявяване на наградените - 24 май 2018г.

Наградените стихотворения ще бъдат включени в юбилеен сборник при предоставяне на авторски права от авторите на читалището.

Представянето на сборника и връчване на грамотите ще се състои на
24 ноември 2018г. /събота/, която е рождената дата на Никола Вапцаров по Юлианския календар, който е бил официален през 1909г.

Церемонията ще се извърши в салона на читалището.