ССПБ обявява национален анонимен конкурс за поезия на тема "Памет". Участието е с едно непубликувано стихотворение, изпратено до 15. 09. 2017 г. на адрес: София 1000, ул. "Раковски" № 127, читалище "Славянска беседа" - за конкурса.

Името на автора, адрес и телефон за връзка се поставят в отделен запечатан плик.

Информация: Свободен писател, София