По покана на Дружеството на македонските писатели за втори път вземам участие в станалата вече традиционна за Община Илинден, гр. Скопие, Литературна манифестация – седемнадесета по ред за 2016 г. Тя се провежда не само под егидата на Общината, но и под прякото ръководство на нейния градоначалник – от няколко мандата насам – магистър Жика Стояновски.

Разбира се, манифестацията се осъществява и с активната организационна и съдържателна дейност на Дружеството на писателите на Република Македония (ДПМ). В нея със свои творби се представят не само македонски и балкански поети и писатели, но и различни творци в областта на другите изкуства.

Едноседмичната й програма през тази година (от 16 до 21 май) беше невероятно богата и съдържателна. Изявите на творците от Република Македония и от другите балкански държави се осъществяваха главно в Дома на културата „Илинден“ – Община Илинден (наподобяваща като природа е отдалеченост от центъра на гр. Скопие Софийската Община Нови Искър).

Официалното откриване на седемнадесетата Литературна манифестация „Илинден 2016“ стана на 16 май от 19 ч. местно време. Всъщност стана официално откриване не само на традиционните едноседмични „Дни на книгата“, но (в последствие) и на изложба на известния македонски художник академик Васко Ташковски.

Слово за творчеството на художника произнесе известният македонски писател Евтим Клетников.

Гостите се наслаждаваха на картините на големия майстор на четката под музикалния съпровод на също така известния македонски музикант Драган Даутовски.

По-нататък през дните на едноседмичната програма се осъществяваха премиери на книги (включително на млади творци) и чествания на годишнини на известни македонски писатели – Оливера Николова, Иван Чаповски и Михаил Ренджов.

В рамките на програмата се осъществи и премиерата на моята нова поетична книга „Сончев поjас“ (2016), издание на най-голямото и най-реномираното в Република Македония Издателство „Матица македонска“, Скопие. Собственик на Издателството е известният македонски поет и литературен критик Раде Силян. Книгата ми (в превод на македонски език от проф. д-р Стефан Влахов – Мицов и от известния македонски поет и писател-полиглот Паскал Гилевски) беше представена на гостите от младата литературна критичка, есеистка и журналистка Александра Юруковска. Артистичен рецитал по стихове от книгата ми беше изпълнен от младия македонски поет Антонио Павловски.

В празничната програма се осъществяваха и художествени дейности и изяви за деца. Беше представена с голям успех и Антология на македонската поезия за деца „Сончево огледало“ със съставител Раде Силян.

Кулминация на седемнадесетата Литературна манифестация „Илинден 2016“ бе Митингът на поетите с надслов „Стихове за душата“, който се осъществи във великолепния (като интериор и акустика) салон на Дома на културата „Илинден“. В митинга взеха участие 25 поети, включително и от други балкански страни. Участниците бяха приветствани от градоначалника на Община Илинден магистър Жика Стояновски и от председателя на ДПМ известният поет и писател Веле Смилевски.

Накрая участниците в Митинга бяха дарени от Градоначалника на Общината с прекрасен символичен знак (който се вижда горе на снимката) на седемнадесетата Литературна манифестация „Илинден 2016“.

В последния, съботен ден, с организиран превоз участниците в Митига разгледаха природните красоти, посетиха манастира „Свети Георги“, а също и ателието на местния художник с европейска и световна известност Новица Трайковски.

По покана на ДПМ в Манифестацията взе участие и известния български скулптор (изявяващ се и като отличен поет) Ивайло Савов.

Онова, което силно впечатли поета-скулптор беше не само интериора, но и подновяващия се в момента екстериор на Дома на културата „Илинден“. В него Ивайло Савов видя великолепния архитектурен ансамбъл на архитекта Тони Петков, включващ в себе си амфитеатър (за литературни четения) и скулптурна композиция – каменна книга и пирамида – символи на Вечността и Словото.

Впрочем, и двамата стигнахме до извода, че Празникът за душата в Община Илинден влиза вече в щастливо съперничество с другия голям голям Празник за душата в Република Македония – Стружките вечери на поезията.

Ето и някой фото-моменти от седемнадесетата Литературна манифестация „Илинден 2016“.

1. В салона на Дома на културата „Илинден“ – Община Илинден, гр. Скопие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Градоначалникът на Община Илинден магистър Жика Стояновски ми връчва символа на седемнадесетата Литературна манифестация „Илинден 2016“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подновяващия се екстериор на Дома на културата „Илинден“ със скулптурната композиция – каменната книга и пирамидата като символи на Вечността и Словото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. На гости в Дома на Дружеството на писателите на Република Македония – Раде Силян (председател на Събранието на ДПМ), скулпторът Ивайло Савов и поетът Веле Смилевски, председател на ДПМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Matica Exclusive – парк на книгите, Скопие – с поета, писателя, художника и преводача-полиглот Паскал Гилевски и с поета, литературния критик и издателя Раде Силян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Малка пластика „Св. св. Кирил и Методий“ в просторите на книжарница Matica Exclusive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Моят Слънчев пояс от приятели по дух и кръв в Република Македония – проф. д-р Стефан Влахов – Мицов и Паскал Гилевски (преводачи на книгата ми „Сончев поjас“), Александра Юруковска (литературната критичка, която представи книгата ми), градоначалникът на Общината Жика Стояновски и издателят на книгата ми Раде Силян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. На гости у именития македонски художник Новица Трайковски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. „Ангелът (на Новица), който милва душата“...... на Паскал Гилевски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Новица Трайковски и Ивайло Савов в центъра на Скопие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. С Паскал Гилевски... Произхождаме от един и същи край в Егейска Македония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Със Стефан Марковски, великолепен млад поет, философ и учен в областта на литературата и езиците. Познавахме се виртуално. Изненада ме с пристигането си в Община Илинден от Гевгелия. Срещата ми на живо с него беше за мен един от значимите моменти, които изживях като поет с признание от млад поет на Литературната манифестация „Илинден 2016“