Всъщност Антологията е значим творчески пробив на двадесет и петте представени в нея русенски и беленски (от гр. Бяла, област Русе) поети и писатели.

Подборката на творбите в нея е направена с вещина от поетесата, писателката и литературната критичка Надежда Радева и от писателя Йордан Василев – редактори на Антологията.

Предговорът „Фибри от плясък на река или още нещо за паметта на Водата“ е на проникновения русенски екзистенциален литературен критик и поет Атанас Ганчев.

Художник на прекрасно оформената корицата е известният български творец Огнян Балканджиев.

Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на ВМРО - Русе.

Антологията или сборникът от литературни творби на поетите и писателите от русенския филиал на ССП заема вече своето място в литературната съкровищница на България. Така гр. Русе, който в близкото ни социалистическо минало беше насилван да се развива предимно в областта на тежкото машиностроене, и който в културния живот на България беше известен главно със своята „виенска“ архитектура, а също и като град на музиканти и художници, днес се превръща и в град на поети и писатели. И сигурно точно за това по чистата случайност на азбучния ред звучи неслучайно като поанта последната творба – стихотворението на поета Цветан М. Тодоров

Там, край реката...“

Да се влюбиш в този град, където

кораби от векове ръждясват,

тихите гнезда, където литват

в облаците, тежки от мазути –

да се влюбиш тук – е чиста лудост.

...

Твоята любов ще е безкрайна –

и това в реда е на нещата –

че водата граници отмива...

...

Чуват се, ще се чуват и в бъдеще крайречните русенски и беленски литературни гласове...

28. 04. 2016 г., Свободен писател, София