СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССП ОТНОСНО НОВОУЧРЕДЕНАТА В БУРГАС „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ“

Уважаеми колеги (членове) на Съюза на свободните писатели в България,

здравейте!

Управителният съвет на ССП като приема факта на учредяването на 09. 04. 2016 г. в гр. Бургас на „Конфедерация на български писатели“, констатира в същото време, че самото учредяване на новата писателска формация е инициирано от члена на УС на ССП Станислав Марашки в нарушение на чл. 7. от Устава на ССП.

Де факто и де юре това означава, че Станислав Марашки се самоизключва като член на ССП. И Управителният съвет на ССП потвърждава това в свое Решение, свързано с чл. 5. и чл. 7. от Устава.

Едновременно с това Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България се обръща към всички други свои досегашни членове в гр. Бургас с препоръка (ако желаят) да препотвърдят в едномесечен срок статуса на членството си в ССП със свои писма, които може да се изпращат на следния адрес:

Ирина Александрова – 1510, София, ул. Резбарска, бл. 178, вх. Е

УС на ССП препоръчва също на всички онези свободни поети и писатели от Бургас, които биха препотвърдили статуса на членството си в ССП, да реорганизират Филиала на ССП в Бургас като изберат временен или постоянен Председател на същия с продължаване на традицията по издаването на алманах „Бризове“, чиито първи уредник е основателят на ССП и първи Председател на Бургаския Филиал на ССП известният български поет, писател и издател Никола Странджански – почетен гражданин на гр. Бургас и член приживе на Есперентската секция на ПЕН-клуба в Женева.

Проф. д-р Стефан Влахов – Мицов, председател на ССП

Ирина Александрова, първи зам. председател на ССП

Владимир Луков, зам. председател на ССП

11. 04. 2016 г., Свободен писател