ВЪЗРОДЕНИЯТ ФЕНИКС

Днес, 04. 04. 2016 г., Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България проведе свое редовно заседание, на което взе няколко решения, между които и следното:

Съюзът на свободните писатели в България учредява национална награда „Възроденият феникс“ за цялостно творчество на свои членове. Наградата ще се връчва в навечерието на Празника на светите братя Кирил и Методий – 24 май.

Символът на наградата – дърворезба от скулптора Момчил Гечев – беше връчен днес от УС (след заседанието) по случай 60 годишния юбилей на председателя на ССП проф. д-р Стефан Влахов – Мицов.

На първата снимката от ляво надясно – Владимир Луков, зам. председател на ССП, Ирина Александрова, първи зам. председател на ССП, проф. д-р Стефан Влахов-Мицов, председател на ССП, и Юлия Вапцарова, поетеса, касиер на ССП. На втората - от ляво - Светослав Славов, поет, член на УС на ССП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. 04. 2016 г., София, Свободен писател