Днес, 17. 03. 2016 г. на свое извънредно заседание, осъществено с конферентна интернет- и телефонна връзка, Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България

Реши:

1. Освобождава Станислав Марашки от длъжността му секретар на УС

2. Възлага на заместник председателя Владимир Луков да координира дейността на Филиалите на Съюза в страната

3. Издига члена на УС Иван Бъчваров, председател на Филиала на ССП – Варна – за секретар на УС на ССП.

Проф. д-р Стефан Влахов – Мицов, председател на ССП

Протокол: Владимир Луков, зам. председател на ССП

17. 03. 2016 г., Свободен писател, София