Съюзът на свободните писатели в България организира

Вечер на белетристиката в София

с анонимен конкурс на тема „Утрешният ден“.

В конкурса могат да участват членове на Съюза от цялата страна с

есе – до тридесет машинописни реда и с

разказ – до петдесет машинописни реда.

Най-добрите от тях ще бъдат удостоени от жури на Съюза с Грамоти.

Разказите и есетата се изпращат в два машинописни екземпляра (в голям плик – творбите и малък в него с имената) до към десети април т. г. на следния адрес:

гр. София - 1000, ул. "Раковски" № 127, читалище "Славянска беседа", II етаж (за Съюза на свободните писатели).

Датата и мястото на провеждането на Вечерта ще бъде уточнена допълнително.

 

23. 02. 2016 г., Свободен писател