Диалогично, въодушевено и същевременно аналитично премина дискусията по повод готвените от МОН промени в учебното съдържание на учебниците по литература.

Събитието, организирано от Съюза на свободните писатели и СНЦ „Артпиерия”, се състоя на 2 февруари 2016 в Дома на писателя в Бургас.

Бих искал девизът на нашата дискусия днес да стане мисълта на Волтер: ”Презирам мнението ти, но съм готов да умра, за да ти дам правото да го изкажеш”, закова презумпцията на дебатите още от самото начало Станислав Марашки, председател на Съюза на свободните писатели.

След кратко въведение в темата на дискусията председателката на „Артпиерия” Мариана Праматарова даде старт на обсъждането, което продължи повече от два часа с активното участие както на писатели, така и на неизкушени от словото граждани на Бургас, загрижени за съдбата на българското образование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станислав Марашки и Мариана Праматарова ръководиха дискусията

(снимка Зоя Господинова)

Видеоинформация:
https://www.youtube.com/watch?v=osmWPQwlG8k&feature=youtu.be

03. 09. 2016 г., Свободен писател, Бургас