Една българо-румънска среща в Русе

Поезия на български и румънски звуча в русенското читалище „Христо Ботев”, където на 10 декември 2015 г. се състоя среща на русенския филиал на Съюза на свободните писатели в България и представители на трансграничното дружество за литература и изкуство „Дунавски съзвездия” от Гюргево, Румъния.

Инициативата беше провокирана от народните традиции на хората по поречието на река Дунав, от румънска страна бе представен албумът „Етнографски места във Влашко”, а от българска страна стихове, свързани с традиционните български обичаи.

Румънската поетеса Дуня Паланджеану разказа за издадения от нея фолклорен албум със снимки и прочете стихотворението „Песен от отдавна”. Румънската поетеса от Гюргево Марилена Перижок също прочете творбата си „Народният костюм”. От русенския филиал на ССП се изявиха Светланда Рашкова със стихотворението „Еньов ден”, Николина Тодорова с три поетични произведения: „Сватба в Добруджа”, „На баща ми” и „Слънце”, и Надежда Радева, която направи и прочете превода на всички творби съответно на български и румънски език.

Председателката на читалището Вяра Косева и председателят на русенския филиал на ССП Йордан Василев подписаха и подпечатаха грамоти, които връчиха на участниците в събитието.

Фотомоменти от срещата