Обявиха победителите в първото издание на литературния конкурс „Голямата книга на малкия град”, организиран от Съюза на свободните писатели и независимо женско дружество „Самосъзнание”. Тържествената церемония-спектакъл,в която бяха вплетени елементи от всички изкуства, се състоя на 6 ноември 2015 г.н КЦ”Морско казино” в Бургас. За наградите заседава жури в състав : Станислав Марашки – председател и членове: доц.д-р Снежана Стоянова, Стоян Георгиев , д-р Мария Йосифова, доц.д-р Златка Петрова, д-р Анета Дилова, д-р Светослав Славов, Мила Канджева, Венета Ташева и Йордан Василев. Носителите на приза „Голямата книга на малкия град” получиха статуетка и парична премия, а други лауреати - книга и грамота или книга,грамота и парична премия.Журито излъчи следните лауреати:


Носители на приза „Голямата книга на малкия град”

Раздел „Поезия”

Павлина Якимова Стаменова, гр. Разград - за стихосбирката „Звезден кръстопът”

Раздел „Проза”
Христо Красин, гр. Ардино – за романа „Коланджа”

Колективни награди
Литературен клуб „Стамен Панчев” – Ботевград
Литературен клуб „Литературен Еверест” – Карлово
Съюз на свободните писатели – клон Русе
ИК”Хермес”

Награди за редактори
Мартина Иванова от ИК „Хермес”

Награди на Съюза на свободните писатели

Елена Хайтова от гр.Смолян - за принос към художествения биографизъм в книгата „Крилете на дивия лес”
Таня Благова от гр. Раднево – за принос към жанровата синкретичност в книгата „Есенно матине”

Димитринка Баева-Ангелова от гр. Мадан – за жанрова синкретичност в книгата „Шаренопис”.
Иглика Дионисиева от с. Челопеч – за принос към формата на белия стих в стихосбирката “Déjà vu”.
Калин Василев от гр. Кюстендил - за ироничен преразказ на битието в книгата „Авангардни безделници”
Дими Борисова от гр. Силистра - за художествено претворяване на демократичния преход със средставата на художествения биографизъм в книгата „Сама по пътя”
Мариана Праматарова от гр. Бургас - за жанрова синкретичност в книгата „Каменният град”
Мария Георгиева от гр.Свети Влас - за принос към любовната лирика в книгата „Морета, любови...”
Невена Елисеева от гр.Бургас - за самобитност на метафоричния изказ в стихосбирката „Преди другата луна”
Иван Петров Дерменджиев от гр. Несебър - за принос към краезнанието в книгите „Моят град и хората” и „Несебър и мисли за живота”
Маргарита Павлова Бочукова от гр.Кърджали за правдиво изобразяване на детската душевност в „Приключенията на Златноелечко”
Елена Гогова от гр. Бургас - за оригинална фабула в романа-приказка „Принцеса Дея и феята Олеле”
Цветан Дочев от Враца - за принос към хумористичния фолклор в книгата „Смях до 101 и обратно”
Николай Петков Дялков от гр.Тополовград – за тематична полифоничност и философска дълбочина в стихосбирката „И понеже рисувах слънца”
Костадин Димитров Костадинов от гр.Кюстендил - за високохудожествено пресъздаване на комичните абсурди в българското село в романа „Ситно, с клякане”
Желяз Кондев от гр.Сливен - за принос към жанра на художествената документалистика в книгата „Апостола на българите”
Иван Атанасов Кехлибарев от гр.Бургас - за жанрова синкретичност в книгата „В някой друг живот”
Невяна Бенова Маркова от с.Девенци - за принос към краеведческата литература в книгата „Девенци – път през вековете”
Любомир т.Пировски и д-р Никола Любомиров Пировски - за достъпност на научното изложение в книгата „Биорегулация на стареенето”
Бранимир Събев от гр.Свищов – за постижения в стила хорър и фентъзи в книгата „Пустинният скорпион”

Награди в изпълнение на проекта „Книги без граници”

Деница Ангелова Ангелова от с.Хърлец, община Козлодуй – за стилистично разнообразие в стихосбирката „...и над тебе бди една луна-сърце...”
Величко Огнев от гр.Силистра - за художествено рентабилна лаконичност в книгата „Афоризмът е голям, когато е малък”
Стоян Ангелов Чобанов от гр.Ямбол - за художествено осмисляне на автобиографизма в книгата „Жълтата стая”
Желяз Кондев от гр.Сливен - за принос към жанра на художествената документалистика в книгата „Апостола на българите”
Веселин Бориславов Зидаров от гр.Трявна – за принос към афористичния жанр в книгата „Обратна захапка”
Калин Василев от гр.Кюстендил – за ироничен преразказ на битието в книгата „Авангардни безделници” 
Латинка Борисова Минкова от гр.Сливен - .за ироничен преразказ на битието в книгата „Концерт за чембало и кемене”
Ивет Симеонова от гр. Роман – за лиричен прочит на психологическите аспекти на битието в стихосбирката „Звездица, дарила на другите щастие”
Георги Янев Георгиев от гр.Меричлери – за принос към художествената документалистика в книгата „Полъх над Тракия”.
Иван Колев от с.Калипетрово, обл.Силистра за – за психологическо уплътняване на образите в книгата „Откровение”.
Ангела Пранарова от гр.Сандански – за художествена въздейственост на поетичното настроение в книгата „Кутия за стихове и перли”
Милена Йорданова от гр.Ямбол – за принос към любовната лирика в стихосбирката „Отронени дихания”
Миролюб Димов Влахов от с.Мерданя, обл.Велико Търново – за психологическо уплътняване на образите в книгите „Вечеря за Пекинез” и „Дълги улици”..
Мануела Симеонова от гр.Русе – за оригиналност на метафоричния изказ в стихосбирката „Звездопиец”
Красимира Щерева Кацарска от гр.Благоевград – за принос към есеистиката в книгите „Светлосенки – 2015” и „Стълбата”
Павлина Стаменова от гр.Разград – за високи художествени постижения в книгата „Звезден кръстопът”.
Мариана Дафчева от гр.Асеновград – за художествена въздейственост на поетичното настроение в стихосбирката „Родена съм да бъда волност”.
Маргарита Павлова Бочукова от гр.Кърджали – за правдиво изобразяване на детската душевност в книгата „Приключенията на Златноелечко”
Христо Красин от гр.Ардино – за високохудожествени постижения в романа „Коланджа”
Костадин Димитров Костадинов от гр.Кюстендил - за художествено претворяване на комичните абсурди в българското село в романа „Ситно, с клякане”.
Енчо Петров Димитров от гр. Балчик - за художествено претворяване на темата за вещерството в повестта „Баща”.
Ана Стоянова Малакова от гр. Дебелец – за художествено уплътняване на образите в книгите „На другия бряг” и „Есенна мозайка”

Награди под формата на публикация на френски език в сп.”Ревю периодик”, Франция

Светлана Николова Ангелова от гр.Харманли – за оригиналност на метафооричния изказ в стихосбирката „Дъждовни магистрали”
Демир Демирев от с.Злато поле, обл.Хасковска – за художествено целесъобразна лаконичност в стихосбирката „Говори облакът”
Ивелина Георгиева от гр.Бургас – за художествена мярка при изграждане на метафоричните образи в книгата „Ще се случи изгряване”
Деница Ангелова от с. Хърлец, общ. Козлодуй – за стилистично разнообразие в книгата „...над тебе бди една луна-сърце...”
Ангела Пранарова от гр.Сандански – за художествена въздейственост на поетичното настроение в книгата „Кутия за стихове и перли”
Христина Борисова Главанова от гр.Севлиево – за оригиналност на лиричния изказ в книгата „Щурец на прозореца”
Росица Ангелова Савова от с.Бутан, обл.Враца – за дълбочина на поетичните внушения в книгата „Въглени за късна есен”.
Красимира Славова от гр.Първомай – за художествено целесъобразен поетичен носталгизъм в стихосбирката „Букет от обрулени спомени”
Невена Петрова Андонова от гр.Ракитово, обл.Пазарджик – за лиричен прочит на общочовешкото в книгата „Полет към теб”.

Информация: Свободен писател, гр. Бургас

Видеоинформация:
https://www.youtube.com/watch?v=PrXlLhukkYg&feature=youtu.be