Колежки и колеги–членове на Съюза на свободните писатели в България, от мое име и от името на Събранието на Дружеството на македонските писатели Ви поздравявам и Ви честитя юбилея – 25 години организирано посвещаване и трудене в полето на литературата. В изминалите години Вие създадохте значими поетически, прозаични, драматургични, критико-есеистични и публицистични творби, с които обогатихте съвременната българска литература. Книги на много ваши членове бяха преведени на доста чужди езици и бяха отличени от чуждестранната критика – както и приемани с отворени сърца от чуждестранните читатели.

Наша обща цел е и в бъдеще да задълбочаваме и да разширяваме сътрудничеството си, за да можем в по-добра степен да запознаваме читателите с високите постижения на нашите две литератури.

В името на доброто ни сътрудничедство и на взаимната ни почит, драги приятели, Ви пожелавам плодотворни творчески години, с които да се гордеят както вашите следовници, така и вашите читатели.

Раде Силян, Скопие, 27 октомври 2015 г.