Вълнуваща среща с миналото на гр. Приморско подготвиха артистите Валери Еличов, Радослав Калчев, Теодора Киселичкова, Наско Пеев и Михаела Стойкова на 16 октомври 2015 в читалище "Самообразование 1919" в гр. Приморско.

Сценарият на музикално-поетичния спектакъл бе дело на Мария Йосифова и представляваше стихотворно-прозаичен разказ за миналото на Приморско, в който умело бяха преплетени елементи от всички изкуства.

"С настоящия спектакъл Мария Йосифова доказа,че умее пълноценно да съчетава в себе си и художествено-артистичната дейност, и научната, тъй като освен поет и актриса е и научен работник, доцент и доктор на науките", каза след спектакъла г-н Станислав Марашки, председател на Съюза на свободните писатели в Бургас.

Тържеството уважиха много гости и фенове на поетесата-актриса.

Видеоинформация: https://www.youtube.com/watch?v=crojvlppXZ0 

Свободен писател, Бургас 17. 10. 2015 г.