Излезе от печат новата Антология на Съюза на свободните писатели в България.

Изданието е на ИК "Пропелер", София, и е свързано с честването на 25 години от създаването на ССП.

Компютърната обработка на корицата е на Огнян Илиев, а снимката върху нея е на Ирена Цибърска.
***

Какво друго може да остава във времето от нас, хората, освен делата и творбите ни като наши Отражения!
Нали затова е казано – по делата се познава човекът.
Творецът – също.

13. 10. 2015 г., Свободен писател