Съветът на международната среща на литературните преводачи – гр. Тетово, Република Македония, 2015 г. – удостои с награда „Григор Пърличев“ поета и писателя Владимир Луков за превода на книгата с избрани стихотворения на македонския поет Раде Силян „Зло време“, издадена през 2014 г. от Издателство „Богианна“, гр. София.

 

Наградата на поета и писателя му бе връчена на тържество в гр. Скопие по случай Световния ден на преводача, 30 септември, от председателя на Съюза на литературните преводачи в Република Македония Стефан Симовски.

 

Свободен писател, 04. 10. 2015 г.