НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Никола Вапцаров-1866" – Благоевград обявява анонимен конкурс на гражданска тема

Условия за участие:

Литературен жанр:

Поезия

Есеистика

Разказ

Литературна история

Размер на творбата: от 3 до 5 стандартни страници (по 1800 знака)

Без възрастови ограничения

Срок за изпращане на творбите: 15.11.2014 г.

Адрес: Благоевград 2700, площад „Македония" № 1

НЧ „Никола Вапцаров-1866" (за конкурса)

Тел. за справки: 073 88 53 24; 073 88 53 26; 073 88 53 30

Необходими сведения за кандидата:

В малко пликче да се поставят следните сведения:

- Трите имена, точен адрес, ЕГН, телефон за връзка, електронен адрес

- Ако кандидатът е представител на литературна формация, да се посочат данните и името на ръководителя

Конкурсните произведения ще бъдат журирани от специалисти в съответните жанрове