На свое заседание, проведено на 30 октомври тази година, УС на ССП реши:

Приема оставката на актрисата и писателката Божидара Цекова като първи заместник председател на ССП и член на УС.

Издига членовете на УС:

Крася Титянова – за първи заместник председател на ССП;

Владимир Луков – за заместник председател на ССП;

Станислав Марашки – за секретар на ССП.

 

Свободен писател, 31 октомври 2014 г.