ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

ОБЯВЯВА

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

От заник слънце озарени

алеят морски ширини”

 

ЯВОРОВИ ДНИ – 2014

от 17 до 19 юли

Творбите /до 10 стихотворения/ в 3 екземпляра

изпращайте на Адрес: 8200 – Поморие

ул. “Княз Борис І” № 51

/конкурс за поезия/

 

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в

големия плик , малко пликче с трите си имена,

телефон и адрес за връзка .

Краен срок – 30 юни 2014 год.

/валидно е пощенското клеймо на плика/

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на

 

19 юли 2014 год. 

...

Свободен писател