Извънредно събрание на бургаския филиал на Съюза на свободните писатели предизвика оживление сред писателите на 10.05.2014 год. в едно от кафенетата на морския град, където обичайно провежда своите сбирки ССПБ. Председателят Стоян Георгиев заяви, че повече не желае да бъде председател на клона. Сред мотивите за оставката си той изтъкна нови ангажименти, свързани с членството му в БСП и неуважително отношение от страна на общинската администрация. ”Аз съм груб, рязък, влизам в конфликт с общинарите. Затова не ме обичат. Предлагам Станислав Марашки за мой заместник. Той е млад, пробивен, има национално литературно признание и чувство за дипломатичност и такт. Смятам, че той ще може достойно да оглави Съюза.” След като благодари за доверието, новият председател обясни причините, поради които с активното си бездействие де факто е благословил заемането на поста от Георгиев в 2006 година въпреки практиката в Съюза на свободните писатели всеки член на Управителния съвет , членуващ в извънстоличен клон, да оглавява и съответния филиал. ”Като член на Управителния съвет на мен автоматично ми се полагаше правото и задължението да оглавя и местния клон. Но аз желаех да се управлява с ума и таланта на всеки съюзен член и станах радетел на това разделение на функциите напълно съзнателно в името на интересите на Съюза”, поясни Марашки. Форумът на ССПБ в Бургас определи и своите кандидатури за критици, които да участват в прегледа на литературната продукция в Бургас през 2014 г. – проф.д-р Стефан Влахов-Мицов и Румен Леонидов.

Информация на ССБП-Бургас