Най-старото и най-авторитетното списание за култура, литература и изкуство в Република Македония “Современост” в новия си втори брой от 2013 година представя на своите страници в раздела си “Приобщавания” творци от Съюза на свободните писатели в България.

Със свои стихотворения са представени поетесите Ваня Тошевска, Крася Титянова, Мара Чапанова, Ирина Александрова и поетът Владимир Луков. Преводът на стиховете от български на македонски език е на поета и писателя Славчо Ковилоски – главен редактор на списанието.

В същото списание със своя литературно-критична статия под заглавие "Алдо Климан - един неукротим дух" е представен и председателят на ССП проф. д-р Стефан Влахов - Мицов.

Свободен писател, ноември, 2013 г.