Рацинови средби“ са един от значимите Празници на поетическото слово в Република Македония с Балкански измерения. Празникът е посветен на големия македонски поет и основоположник на съвременната македонска литература Коста Солев Рацин.

През настоящата 2013 година (11–13-ти юни) се проведе тяхното петдесето (юбилейно) издание. На него между поканените балкански писатели и поети бяха и представителите на Съюза на свободните писатели в България проф. д-р Стефан Влахов – Мицов (председател на ССП, поканен да вземе участие като „Почетен носител на Рациново признание“) и поетът Владимир Луков.

В програмата на честванията бяха осъществени няколко основни момента – отдаване на заслужена почит на творчеството, делото и живота на Кочо Рацин; литературни четения в негова чест (в гр. Велес и гр. Кичево); обявяване на улица „Кочо Рацин“ (на която се намира и родната къща-музей на поета) за „Сокак на поезията“ и обявяване на Рациновите награди за литературно творчество.

Наградата „Рациново признание“ беше присъдена на известният писател и преводач (с турски произход) от Република Македония Илхами Емин, а „Почетното Рациново признание“ - на румънския поет Йон Деаконеску.

Наградите бяха връчени от председателя на съвета на Община Велес Александър Колев. 

Междувременно в хода на Празника председателят на ССП проф. д-р Стефан Влахов - Мицов и Владимир Луков се срещнаха и разговаряха с председателят на Дружеството на писателите в Република Македония поетът (с международна известност) Раде Силян.