Драги колеги, здравейте!
Налага се на утрешния наш голям български Празник на Народните будители (Първи ноември 2023 г.) да съм духом с вас.
Възпрепятстват ме да съм и физически с вас лични проблеми, а също и разстояния.
Помня обаче в такива ситуации, че духът като разум-творец в слово, е този, който мигом преодолява времена и пространства и който ни приобщава и сродява – където и да се намираме. Дори когато писмата са пътували бавно. Например като посланията на св. ап. Павел до учредените от него църкви. Или тези на Левски до Комитетите. Послания, които (благодарение на своята епистоларност) и днес откриват и приобщават с Истината в тях, правеща ни свободни, свои многобройни адресати.

Доверени!
Затова и бързам да ви поздравя с този наш уникален български духовен Празник – Денят на Народните будители.
Честит да ни е!
Бъдете здрави заедно с близките си
и все така вдъхновени, за да будувате, будите и творите!
***
Знаем всички ние, че този наш български Празник е на особена почит в Съюза ни. Връчваме на него традиционните си годишни награди „Народни будители“ за нови книги и за цялостно творчество.
Тази 2023 година на свое конферентно заседание Управителния съвет на Съюза ни реши да удостои с нея трима наши автори – поетесата Станка Николова (от Разград; живееща в гр. Пърт, Австралия) за поетичната й книга "Под южния кръст", белетриста Николай Братоев – Крижицки (от гр. София) за прозаичната му книга "Ръкавелите на стария полковник" и поетесата Юлия Вапцарова (от гр. София) за цялостно творчество. Трима наши талантливи и утвърдени български автори.
Честити да им са наградите „Народни будители - 2023 г.“!
***
Вижда се обаче, че сегашният ни Празник се увенчава и с още едно наше прекрасно Дело – излизането от печат на поредната наша антология „Съцветие – Нова българска литература.“, издание на Издателство „Пропелер“, гр. София.
Работата ни по нея се предхождаше от няколко електронни конферентни заседания на Управителния съвет, а също и от електронно заседание на Редакционния ни съвет, свързано с решението ни за художественото оформление на корицата.
Алгоритъмът ни на действие се оказа сполучлив.
За пръв път от тридесет и три години насам участвахме солидарно с издателя ни Митко Ганев в предпечатната подготовка на антологията. Приносът в нея на поетесата Сесил Костадинова от София се оказа значим като безвъзмездно положен технически труд по събирането и подреждането на текстовете. Дължим ѝ специална благодарност.
Благодарим Ви, Сесил!
Специална благодарност дължим и на Заместник-председателя на Съюза ни Лиляна-Цезия Механджиева – не само в качеството ѝ на редактор, но и в качеството ѝ на професионален литератор и безупречен коректор.
Впрочем, ако има нещо, в което да сме напълно сигурни, то е в това, че творбите ни в настоящата ни антология са на завидна морфологична и синтактична висота.
Благодарим ти, Цезия!
Благодарност отправям и към ръководствата на филиалите – те също допринесоха с организационния си труд си за предпечатната подготовка на антологията.
Специална благодарност дължим и на поетесата Надежда Радева от Русе, която предложи на нашето внимание десетина художествени снимки на поетесата от София Петя Кръстева. Така снимката, която избрахме като Управителен и Редакционен съвет за корицата на антологията и получихме като дарение от Петя Кръстева, се оказа (в съчетание с компютърния дизайн на корицата, направен от Митко Ганев) в превъзходна естетическа композиция, включително и като послание за това какво представляваме всички ние като Съцветие от свободно сдружени български поети и писатели.
Драги колеги,
на всички ни е ясно, че за художествените стойности на творбите ни в антологията ще се произнася в думи или в мълчание времето – предимно с идващите негови нови поколения поети и писатели.
Наясно сме обаче и с това, че в творбите ни, публикувани в настоящата наша антология, всеки един от нас е дръзнал да съхрани, ако не изцяло, то поне отчасти – и себе си, и времето в ценности, които сме унаследили от предишните български поколения-творци и които сами сме обогатили с творческия си принос в личните ни литературни творби.
Впрочем не случайно Спасителят ни казва: "Аз ви изпратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в техния труд.".
Тъй че и в нашия труд, който сме дръзнали своевременно да осъществим и да съхраним като художествено слово в настоящата наша антология „Съцветие“ (защото и словото е Дело), ще влизат идващите нови поколения български поети и писатели. Едни от тях със сигурност ще отричат, други със сигурност ще утвърждават някои от творбите ни, но и едните, и другите няма как да ни упрекнат, че не сме им предоставили възможност да влизат в нашия честно положен творчески труд.

Честит да ни е Празникът!
Бъдете!

И бдете!

Да сме живи и здрави заедно с близките си, за да творим!


Ваш Владимир Луков, председател на ССП
31 октомври 2023 г.