Литературно четене под надслов „Есен, здравей” се проведе в град Русе на 24 септември 2020 г., организирано от Русенския филиал на Съюза на свободните писатели в България. Това бе и първата сбирка на членовете на ССП в Русе (те вече наброяват 35 души) след началото на Пандемията през месец март. Именно затова мястото на събитието бе съобразено с епидемичната обстановка и се състоя на брега на Дунава на русенския кей под открито небе. Събитието бе посветено на 30-годишнината от основаването на Съюза на свободните писатели в България.

Към инициативата се присъединиха и други русенски автори, които не членуват в Съюза, но имат афинитет към изявите на Русенския филиал, както и граждани, които оформиха солидна публика. Четенето бе открито от председателя на филиала Йордан Василев, след което получихме поздравления от нашите румънски приятели от литературния клуб „Лучафърул” – гр. Гюргево. Специално приветствие ни отправи ръководителят на литературния клуб към читалище „Зора” театроведът Крум Гергицов, който изтъкна, че подобни инициативи са изключително важни за укрепване на творческата обстановка в региона.

С интересно участие се открои поетът Живодар Душков, който прочете уникалното си стихотворение „Нашият град днес”, написано по време на Пандемията – на 19 март 2020 г.. Творбата бе публикувана във фейсбук и за кратко време – малко повече от 1 месец преведена на 37 езика, след което авторът оформи стихосбирка, съдържаща въпросното стихотворение и преводите му – общо 45, както и снимки от различните държави, на чиито езици е преведено произведението. Уникалната книга на Живодар Душков вече излезе от печат и бе представена за първи път на 23 септември във Военен клуб – Русе.

Литературното четене „Есен, здравей” провокира и един от авторите, член на русенския филиал на ССП – Данаил Стойчев – Хърст да представи с няколко думи своята книга „Случаят Кордокувас”, издадена през настоящата 2020 г., чиято премиера бе отложена заради извънредната обстановка. Криминалната повест „Случаят Кордокувас” се опира на малко известни събития от историческото ни минало и се занимава с личността на българския цар Ивайло. От съвременна гледна точка се разследва загадката около неговата смърт и се разкрива драмата в двора на татарина Ногай, разиграла се преди 740 год.

Общо 21 бяха авторите, които прочетоха свои творби, повечето от които писани в последно време. Ето и имената на част от авторите, които не членуват в Съюза на свободните писатели и бяха наши гости: Живодар Душков, Атанас Петров, Александрина Шаханова, Здравка Христова, Минчо Чинаров, Дора Янева-Медникарова, Милена Иванова, Юлия Николова и Павлина Кирилова. А ето и имената на участвалите автори, членове на Русенския филиал: Надежда Радева, Йордан Василев, Данаил Стойчев – Хърст, Михаела Грамен, Райна Преславска, Анета Петкова, Цветанка Ангелова, Светланда Рашкова, Веселка Кюкова, Лилия Линкова, Таня Сеславска и Зоя Раднева.

 

 

Надежда Радева, гр.Русе, 25. 09. 2020 г.