СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОТОКОЛ

на Управителния съвет на Съюза на свободните писатели в България – извънредно заседание от 18. 09. 2020 г. 

Днес, 18. 09. 2020 г., на свое извънредно конферентно заседание, свикано (и осъществено) по електронен път от Председателя на ССП проф. д-р Стефан Влахов-Мицов, Управителният съвет на ССП (като взе пред вид съдържанието на Обръщението на Председателя на ССП проф. д-р Стефан Влахов-Мицов до Управителния съвет на ССП и до съюзните членове за сведение, публикувано на 17. 09. 2020 г. в сайта на ССП, категория „Вести“ )

РЕШИ:

Поради екстремната епидемиологична обстановка в България (утвърдена със Заповед на Министъра на Здравеопазването), а също и поради личните изявления на много от членовете на Съюза и на Управителния съвет на ССП, че се намират в нестабилно здравословно състояние и че им се налага строго да се предпазват от заразяване с COVID-19,

отлага, първо, организирането и провеждането на обявеното от Управителния съвет на ССП Тържество по случай 30-годишнината от създаването на Съюза (обявено за 24. 09. 2020 г.)

и, второ – свиканото и обявено от Управителния съвет на ССП чрез Държавен вестник за провеждане на 25. 09. 2020 г. Общо събрание на Съюза на свободните писатели в България.

Решението на Управителния съвет е взето с пълно болшинство от пет гласа.

 

За Протокола:

проф. д-р Стефан Влахов-Мицов, Председател на ССП;

Ирина Александрова, Първи заместник председател;

Владимир Луков, Заместник председател на ССП;

Иван Бъчваров, Секретар на ССП и Председател на Филиала на ССП в гр. Варна;

Светослав Славов, член на Управителния съвет на ССП.

18 септември 2020 г.

 

Информация Свободен писател, София, 18. 09. 2020 г.