(И ЗА СВЕДЕНИЕ НА СЪЮЗНИТЕ ЧЛЕНОВЕ)

КОЛЕГИ,

В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ СЪЩЕСТВУВА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ВЗРИВООПАСНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ.

НЕГАТИВНАТА ЗДРАВНА И ОБЩЕСТВЕНА СИТУАЦИЯ ПРАВИ НЕВЪЗМОЖНИ ЗАПЛАНУВАНАТО НА 24 СЕПТЕМВРИ ТЪРЖЕСТВО ЗА 30-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ССП, ПРЕДВИДЕНО ЗА 25 СЕПТЕМВРИ.

НЕ Е НИТО ЛЕГИТИМНО, НИТО МОРАЛНО ОПРАВДАНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО И НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ ДА СТАВА В ОТСЪСТВИЕ НА ОСНОВАТЕЛЯ НА ССП И НЕГОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ, НА ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА ОЩЕ ДВАМА ОТ ДЕЙСТВАЩИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ССП. ЗАЩОТО ТОВА СА ЧЕТИРИМА ИЗМЕЖДУ ПЕТИМАТА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССП, КОИТО СА ВПИСАНИ В ПОСЛЕДНАТА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ССП.

 

НАСТОЯВАМ ТЪРЖЕСТВОТО ЗА 30-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ ДА БЪДАТ ОТЛОЖЕНИ ДО НОРМАЛИЗИРАНЕТО НА ЗДРАВНАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССП:

ПРОФ. Д-Р СТЕФАН ВЛАХОВ - МИЦОВ

17 септември

2020 година

Информация Свободен писател, София, 17. 09. 2020 г.