"Аритмия". Това е името на излязлата през 2020 г. юбилейна антология на Съюза на свободните писатели в България.

Юбилейна, защото тази година се навършват тридесет години от създаването на съюза. Години, през които той завоюва достойно място в културния и духовен живот на страната ни.

Антологията събира в едно неспокойния дух, творческа енергия и талант на 51 автори на поезия и проза.

Всеобщо е мнението, че тази година тя бележи нов връх и като тематично разнообразие и като художествени достойнства.

Уводните думи на председателя на ССПБ проф. Стефан Влахов Мицов, на председателя на Съюза на българските писатели Боян Ангелов и на Раде Силян - бивш дългогодишен председател на ДПМ / Дружеството на писателите в Македония/ само допълват и обогатяват това впечатление. И наред с това изразяват логичните очаквания и надежди за нови, още по-високи върхове в дейността на Съюза и неговите членове.

Информация: Димитър Йовков, София