СЪЮЗЪТ НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Обявява анонимен конкурс на тема:

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА”

Нашата вина към общия ни дом ни приближава към часа на необратимостта. Промяна на климата, изтъняване на озоновия слой, стопяване на ледовете, все повече растения и животни в Червената книга ― природата все по-тревожно ни изпраща своите предупредителни сигнали. Как да спасим Планетата?

Стихотворение – до 40 реда.

Есе или разказ – до 60 реда.

***

Изпращайте материалите за конкурса на адрес:

София, 1712, кв. Младост-3, бл. 309, вх. 1, ап. 13

Сложете творбите си в плик, заедно с по-малък плик в него с Вашето име, адрес и телефон.

Краен срок за получаване на творбите – 15.09.2020 г.

Информация Свободен писател, София, 18. 07. 2020 г.