Това е новата Антология на Филиала на Съюза на свободните писатели във Варна с главен редактор поетът Иван Бъчваров. Антологията съдържа стихотворения и проза на 26 варненски поети и белетристи. Издателство ОНГЪЛ.

Ето две прекрасни стихотворения на Иван Бъчваров, включени в нея.

 

ОТСРЕЩА

Отсреща хоризонтът странен странно се люлее.

Трепти като въжето на гергьовска люлка.

Припламва в здрачът фарът блед като светулка

над кораба сънлив, безмерен... И пред кея

 

отдалечава се като пламтяща клада светлината.

И в погледът ми грей лъчът на огнена печал,

че аз в живота мравешки до днес не съм видял

света през синия прозорец на Земята...

 

 

ЕСЕННО ЗАТИШИЕ

Така е тъжно твоето лице...

Небето е загърнато във синьо.

И меланхолно махаме с ръце

след сянката на ятото отминало.

 

Оставаме на края на Земята

като забити край морето ножове.

А можехме да тръгнем към Зората,

или със себе си да свършим, Боже!

 

Информация и подбор на стиховете Владимир Луков

27. 11. 2019 г.