Поет - лирик и сатирик, юрист, учен. След завършване на висшето си образование работи девет години като съдия в Плевенския районен съд. От юни 1970 г. и до сега извършва научноизследователска работа като професор по административно право и административен процес в Института за правни науки - БАН. Чете лекции по същата дисциплина в Пловдивския университет "П. Хилендарски". Автор е на девет стихосбирки - лирика и сатира. По-значителни от тях са "Срещи със злото" (1993), "Старият художник" (1994), "Ветровейка" (1995), "Намек за сепване" (2001), "Молитва към снега" (2004). Носител е на орден "Кирил и Методий" - І степен.

 

Поезия:

КИНО ЛАЗАРОВ - ПАЯЖИНА В ДЖОБА И ЗВЕЗДИ - В ОЧИТЕ...