Поет, сатирик, журналист, геолог. Роден е през 1941 год. в гр. Ямбол. Завършил е Минно-геоложкия институт. Работил е като инженер-геолог - геофизик и хидрогеолог във "Водоканалинженериг" - София. Ръководил е проучванията за водоснабдяване на множество обекти в страната. Участва в изработването на едромащабна хидрогеоложка карта на България. На обществени начала се включва в местни радиопредавания и издава вестниците "Весел проучвател", "Жилон" и "Чисти води". В тях към края на 70-те и 80-те години на миналия век прави първите си литературни опити. През 1983 г. по негова интимна лирика е разработен музикално-поетичен моноспектакъл, с който има и редица сценични изяви. През 1987 г. написва политико-социалния сатиричен цикъл "Сатир и ада"; през 1994 г. - еротично-хумористичните стихове "Голи истини". Има множество публикувани епиграми в ежедневния и периодичния печат, в литературни и сатирични сборници. Негови творби са включвани в сатирични радиопредавания на БНР. Автор е на книгата с епиграми и афоризми "За чудо и приказ" (2001). Предстои издаването на новата му книга "Ум да ти зайде".

 

Хумор и сатира:

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - ГЛЕДАН, НО ГЛАДЕН...